Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Meritve v prometu


Učni načrt

Osnove merjenja:

Fizikalne veličine, enote, podajanje merilnih rezultatov, merilne metode, namen meritev.

Fizikalne osnove merjenja prometnih parametrov:

 • Stanje voznih površin (torna sposobnost, vreme).
 • Detekcija vozil (štetje, hitrost, klasifikacija).
 • Kontrola voznikov (hitrost, alkohol, teža vozil).
 • Onesnaževanje okolja (hrup, izpušni plini).

Metode in naprave za vrednotenja v prometu:

 • Vrednotenje stanja voznih površin; profilometri, merjenje tornih sposobnosti cestišč, merjenje svetlobnih veličin, cestno-vremenske postaje.
 • Vodenje prometa; zanke, radar, laser, magnetno-slikanje, video detekcija.
 • Kontrola; radar, laser, tahometer, alkotest.
 • Onesnaževanje okolice; merilci hrupa in koncentracij izpušnih plinov.
 • Senzorji in naprave za ITS sisteme in storitve.

Izbrani inteligentni transportni sistemi (ITS):

 • Centri za nadzor prometa.
 • Elektronsko cestninjenje.
 • Detekcija nezgod in incidentov.

Upravljanje javnega transporta.

Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je spoznati študente z osnovami merilne tehnike, fizikalnimi osnovami metod, naprav in sistemov, ki se v praksi danes uporabljajo; za vrednotenje karakterističnih lastnosti cestišč; za zbiranje podatkov potrebnih za planiranje prometa, za povečanje prepustnosti prometa in varnosti prometa ter za zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje.


Temeljna literatura

 1. DRNOVŠEK, Janko, BOJKOVSKI, Jovan, GERŠAK, Gregor, PUŠNIK, Igor, HUDOKLIN, Domen, GERŠAK, Gregor (urednik).
 2. Metrologija. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2012.
 3. Traffic Control Systems Handbook, US  Department of Commerce, NTIS, 2005.
 4. Traffic Technology International, UK & Int. Press, ISSN (online): 2397-5970, 2018.

Izvajalci

Predavanja