Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Strokovna angleščina II


Učni načrt

Študentje v angleškem jeziku spoznajo širše zastavljeno področje tehnologije prometa in se nato individualno odločijo za eno ožjo temo. O izbrani temi tudi v sodelovanju z učitelji strokovnih predmetov pripravijo seminarsko nalogo. Z branjem izbranih novejših besedil z izbranega področja (spletne in tiskane revije ter drugi viri), ki jih uporabijo za izdelavo seminarske naloge, spoznavajo strokovno terminologijo področja, vključujoč večbesedne enote. Identificirajo in se naučijo uporabljati tudi besedišče, tipično za angleščino za študijske namene (English for Academic Purposes). Tedensko poročajo o prebranih besedilih in oddajo pisno seminarsko nalogo, ki jo tudi predstavijo. Poudarek je na diskusiji, torej razvoju govorne spretnosti in relevantnih jezikovnih funkcijah.

Več...

Cilji in kompetence

Učni načrt pri predmetu Strokovna angleščina II prispeva k razvoju naslednjih ciljev in kompetenc:

 • širše spoznavanje področja tehnologije prometa in logistike s pomočjo virov v angleškem jeziku;
 • preko individualnega seminarskega dela spoznavanje ožjih področij v sklopu tehnologije prometa in logistike s pomočjo virov v angleškem jeziku po lastni izbiri študenta in v sodelovanju z učitelji strokovnih predmetov;
 • iskanje relevantne literature v tiskanih in spletnih strokovnih in znanstvenih revijah v angleškem jeziku s področja tehnologije prometa in logistike za izdelavo seminarskih nalog;
 • priprava individualnih seminarskih nalog v angleškem jeziku;
 • identifikacija in uporaba strokovne terminologije, vključujoč večbesedne leksične enote, v izbrani novejši literaturi;
 • identifikacija in uporaba besedišča, ki je tipično za angleščino za študijske namene (English for Academic Purposes);
 • predstavitev seminarskih nalog;
 • diskusija v angleškem jeziku o temah seminarskih nalog.

Temeljna literatura

 • Bailey, S. 2011. Academic Writing: A Handbook for International Students. Oxon: Routledge.
 • Gillet, A., Hammond, A. in Martala, M. 2013. Sucessful Academic Writing. Harlow: Pearson Longman.
 • McCarthy, M. in O'Dell, F. 2008. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.

Izvajalci

Predavanja