Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Informatika v logistiki


Učni načrt

Osnove projektnega načrtovanja in vodenja (projektni management). Predstavitev pomena in vloge informacijskih sistemov v logistiki. Pregled vrst in tipov informacijskih sistemov v logistiki (informacijski in inteligentni sistemi za identifikacijo in upravljanje skladišč, za podporo prodaji in odnosom s strankami, za povezovanje znotraj oskrbovalne verige, sistemi in orodja za podporo odločanju (ekspertni sistemi, nevronske mreže, podatkovno rudarjenje, računalniške simulacije), logistika v oblaku, vpliv Interneta stvari na izvedbo logističnih dejavnosti, koncept masovnih podatkov in podatkovne analitike. Razvoj informacijskih sistemov – specifikacija uporabniških zahtev in priprava podatkovnega modela. Digitalizacija logistike (digitalna logistična platforma, digitalni dvojčki, tehnologija veriženja podatkov v logistiki). Umetna inteligenca in strojno učenje v logistiki.

Pri vajah se obravnava in spoznava različne informacijske oziroma programske sisteme, ki se v praksi uporabljajo za podporo logističnim dejavnostim v podjetjih. Naučijo se oblikovanja uporabniških zahtev za programsko opremo ter priprave podatkovnega modela in funkcionalne razgradnje. Spoznajo se z nekaj tehnikami umetne inteligence in algoritmi strojnega učenja.

Več...

Cilji in kompetence

Študenti se podrobneje seznanijo z informacijskimi orodji in tehnologijo, ki se uporablja kot osnova za učinkovito izvedbo različnih logističnih aktivnosti vzdolž oskrbovalne verige ter tako znali opredeliti osnovne značilnosti, načine in primere uporabe ter razloge za uporabo posameznih oblik informacijskih sistemov in ostalih informacijskih orodij, ki se v te namene uporabljajo.

Na konkretnem projektnem delu, znotraj katerega oblikujejo specifikacijo uporabniških zahtev in podatkovni model za razvoj izbranega IS v logistiki, se podrobneje seznanijo s procesom projektnega managementa ter temeljnimi znanji in veščinami vloge uporabnika/naročnika pri razvoja specifičnega logističnega IS. 

Spoznajo nekaj tehnik umetne inteligence in algoritmov strojnega učenja.


Temeljna literatura

  1. KRMAC, Evelin. Informacijski sistemi v logistiki. Portorož: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2020.
  2. VATOVEC KRMAC, Evelin. Intelligent value chain networks: business intelligence and other ICT tools and technologies in supply/demand chains. V: RENKO, Sandra (ur.). Supply chain management - new perspectives. Rijeka: InTech, 2011, 2011, str. 581-614. Skupaj 769 strani. (http://www.intechopen.com/articles/show/title/intelligent-value-chain-networks-business-intelligence-and-other-ict-tools-and-technologies-in-suppl. ISBN 978-953-307-633-1.)
  3. Stare, A. Project Management. UL, Ekonomska fakultetea, 2019.
  4. EMRIS – Enotna metodologija razvoja IS. Center vlade RS za informatiko, Ljubljana, 2003.
  5. Vsa ostala knjižna in spletna gradiva na temo informacijske tehnologije v transportu, prometu in logistiki.

Izvajalci

Predavanja