Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Transportno zavarovalno pravo


Učni načrt

 1. O zavarovalnem pravu: splošno o zavarovalnem pravu, razvoj zavarovalništva, viri,
 2. Statusno zavarovalno pravo: splošno o statusnem zavarovalnem pravu
 3. Splošna ureditev zavarovalne pogodbe: temeljna načela, skupna pravila za premoženjska in osebna zavarovanja, premoženjska zavarovanja, osebna zavarovanja
 4. Obvezna zavarovanja: splošno o obveznem zavarovanju
 5. Pomorska zavarovanja: pojem in vrste pomorskih zavarovanj, splošna pravila pomorskega zavarovanja, zavarovanje ladje, zavarovanje tovora:, zavarovanje pred odgovornostjo, zavarovanje voznine in drugih interesov, kolizije zakonov
 6. Letalska in vesoljska zavarovanja: letalska zavarovanja kot oblika transportnih zavarovanj, splošno o letalskih zavarovanjih, nekatere značilnosti posameznih vrst letalskih zavarovanj, vesoljska zavarovanja, kolizije zakonov
 7. Pozavarovalne pogodbe: splošno o pozavarovalnih pogodbah
Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobiti znanje o zavarovanjih na področju prevozov v vseh prevoznih modusih.

Predmetno specifične kompetence se nanašajo na problematiko statusnega, obveznega in zavarovalnega prava v pomorskem, letalskem, železniškem in cestnem prometu.


Temeljna literatura

 1. Marko Pavliha, Jernej Veberič, Dejan Srše, Milan Gobec: Zavarovalno pravo, tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, Lexpera, GV Založba, Ljubljana, 2021.
 2. Andrej Pirš: Transportna zavarovanja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož, 2000.
 3. Šime Ivanjko: Zavarovalno pravo, Zavarovalno-poslovni inštitut, Maribor, 2009.
 4. Milan Viršek: Pravo v zavarovalništvu, Zbirka znanja za zavarovalništvo, Slovensko zavarovalno združenje, Ljubljana, 2010.

Izvajalci

Predavanja