Pomorstvo

Požarna varnost


Učni načrt

 Varnost na ladji je ena temeljih tem, ki jih zahteva STCW konvencija. Študent pridobi znanja in izkušnje v povezavi z varnostno kulturo s poudarkom na požarih.


Izvajalci

Predavanja