Pomorstvo

Inteligentni ladijski motorji


Učni načrt

Iz vsebine predmete naj študent spozna najnovejše trende pri razvoju ladijskih motorjev, ki omogoča 24 urno obratovanje brez posadke, avtonomno nasta­vitev parametrov in avtodiagnozo stanja ali obrabe kritičnih elementov mo­torja. Vsebina se vsako leto sproti dopolnjuje skladno z razvojem ladijskih motorjev.


Izvajalci

Predavanja