Pomorstvo

Projektna naloga iz pomorskih sistemov


Učni načrt

Temeljni cilj predmeta je usposobitev za reševanje projektne naloge s področja pomorskih sistemov na osnovi teoretičnih spoznanj in zadanih praktičnih problemov.
Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na  poznavanje fundamentalnih spoznanj o postopkih identificiranja problemov pomorskih sistemov, ugotavljanja obstoječega stanja, analize ugotovljenega stanja, kreativne in kritične sinteze spoznanj s predlogom rešitev.
 

Projektna naloga


Izvajalci

Predavanja