Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2022/2023

Kemija in pomorstvo


Učni načrt

Zgradba in lastnosti snovi, organske in anorganske snovi, kemijske vezi, kemijske reakcije, snovne spremembe in energija, topnost, raztopine, elektroliti, kisline in baze, redoks procesi in osnove elektrokemije, nafta in njeni derivati, tehnološka uporaba vode, kemijska korozija s primeri, elektrokemijska korozija s primeri,  mikrobna korozija, korozija v naravnih in tehnoloških vodah, vodikova krhkost, propad nekovinskih materialov, obrast: biološki procesi, biološke poškodbe materialov, obrast in korozija, zaščita pred korozijo in obrastjo: katodna zaščita, anodna zaščita, inhibicija, preprečevanje (zaviranje) korozije in obrasti v pomorstvu, nevarne snovi v pomorstvu.

Več...

Cilji in kompetence

Študent se v okviru predmeta seznani z osnovami splošne kemije, ki mu potem pomagajo pri razumevanju procesov in ukrepov na različnih področjih tehnologije v pomorstvu. Spozna tehnologijo predelave surove nafte in uporabe derivatov ter uporabo vod v pomorstvu. Študent spozna procese, ki vodijo do propada materialov v morju, načini in oblikami propadanja in zmanjšanja njihove uporabne vrednosti. Študenti se bodo tudi seznanili s postopki zaščite materialov v morju, pomemben poudarek pa je tudi na prikazu biološke obrasti v morju  in z njo povezano poškodbo materialov in zaščito pred njo. Študent bo sposoben uporabiti to znanje pri uporabi različnih materialov v pomorstvu. Razumel bo procese propada materialov v morju in tehnike za njegovo preprečevanje.

To bo lahko uporabil pri praktičnem delu.


Temeljna literatura

  1. J. Faganeli, O. Bajt. Kemija v pomorstvu. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 1997. 311 str., ilustr. ISBN 961‐6044‐23‐0. 
  2. F. Lazarini, J. Brenčič, 1984. Splošna in anorganska kemija, DZS, Ljubljana, 557 str. ISBN 978-961-6756-24-2
  3. P.R. Roberge, 1999. Handbook of Corrosion Engineering, McGraw‐Hill, New York , 1139 str. ISBN: 007‐076516‐2

Izvajalci

Predavanja