Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2022/2023

Regulacija in krmiljenje dinamike plovil


Učni načrt

Pregled pripomočkov za modeliranje in simulacijo v pomorstvu, temelječih na prostoru stanj in Laplaceovi transformaciji. 

Modeliranje in napovedovanje varnega manevriranja plovil, upoštevajoč standarde IMO, eliptična domena ladje.

Modeliranje pogonov sodobnih plovil in načini verificiranja modelov.

Več...

Cilji in kompetence

Predmet na teoretični in praktični ravni prinaša osnove za modeliranje in verificiranje, s katerimi načrtovalci skrajšujejo obdobje dodelave, uporabniki pa bolj nadzorovano spoznavajo lastnosti sistema. Napovedan razvoj avtonomnih plovil izkorišča najnovejše dosežke robotike in teorije obdelave signalov in podatkov. Predmet daje osnovno praktična in teoretična znanja s tega področja, na osnovi katerih bo študentom olajšano spremljanje in sprejemanje rezultatov tega razvoja.


Temeljna literatura

  1. Thor  I. Fossen, (2002) Marine Control Systems: Guidance, Navigation and Control of Ships, Rigs and Underwater Vehicles. New York, NY, ZDA, Springer- Verlag.
  2. Thor I. Fossen, (2011). Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control. 1. John Wiley&Sons Ltd., 1. izdaja.
  3. Mohammed M. Islam (2018), Shipboard Power Systems Design and Verification Fundamentals, ISBN:9781118490006, doi:10.1002/9781119084136, 2018, the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

Izvajalci

Predavanja