Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2023/2024

Izbrana poglavja iz višje matematike


Učni načrt

  1. Funkcije več spremenljivk: parcialni odvodi, ekstrem, vezani ekstrem, implicitna funkcija.
  2. Difrencialne enačbe: enačba z ločljivima spremenljivkama, LDE 1.reda, LDE 2.reda, uporaba diferencialnih enačb.
  3. Laplaceova in Fourierova transformacija.
  4. Parcialne diferencialne enačbe: osnove, modeliranje, reševanje s separacijo spremenljivk.
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo matematične osnove za aplikacije pri strokovnih predmetih.


Temeljna literatura

1. Aleksej Turnsek, Tehniska matematika, 2007
2. E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, Wiley – izdaja razpoložljiva v knjižnici
3. P. Mizori-Oblak, Matematika za studente tehnike in naravoslovja, 1. del – izdaja razpoložljiva v knjižnici
4 .P. Mizori-Oblak, Matematika za studente tehnike in naravoslovja, 2. del – izdaja razpoložljiva v knjižnici


Izvajalci

Predavanja