Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2023/2024

Oceanografija in meteorologija


Učni načrt

Osnove oceanografije in meteorologije.

• zgradba oceanskih bazenov, planetarna porazdelitev vetrov

• osnovna kemična sestava morske vode,

definicija slanosti

enačba stanja morske vode, plinska enačba, zrak kot mešanica plinov, gostota vlažnega in suhega zraka

• adiabatni procesi, virtualna temperatura, fizikalne lastnosti morske vode, širjenje zvoka in svetlobe, barva morja

• ohranitveni zakoni (ohranitev volumna tekočine, mase raztopljene snovi in notranje energije, prvi zakon termodinamike v tekočinah)

• Pojav El Niño

• Priobalni veter, površinski vetrni tok v morju • vodostaj morja, vpliv zračnega tlaka – hidrostatična enačba, formula inverznega barometra

Osnove fizikalne oceanografije in dinamične meteorologije.

• stratifikacija stolpa tekočine in statična stabilnost, vzgonska frekvenca v oceanu in atmosferi

• kontinuitetna enačba

• gibalne enačbe v rotacijskem koordinatnem sistemu, Coriolisova sila

• vpliv stratifikacije (vertikalna porazdelitev gostote) na gibanje

• turbulenten tok, Reynoldsove napetosti, vrtinčna viskoznost

• posebni primeri stacionarnih tokov: geostrofični tok, termična enačba vetra, tok s trenjem, vetrni tok, Ekmanova transport in 'upwelling' pojav, gradientni veter, cikloni/anticikloni, ciklostrofični veter, inercialno gibanje, fronte v atmosferi/morju • nestacionarna gibanja: ageostrofični veter, divergence/konvergence, geostrofične prilagoditve

• potencialna vrtinčnost, planetarni in topografski valovi valovanje na meji dveh tekočin, hidrostatični valovi in plimovanje.

Več...

Cilji in kompetence

Osnove o sestavi in dinamiki oceanov in atmosfere nad njimi ter njih povezanost. Obravnava procesov, ki vplivajo na življenje in gospodarstvo v morju in priobalnem pasu, kot tudi na klimatske spremembe. Predmet razvija kompetence, ki so osnova za obravnavanje morskih, pomorskih in ekoloških problemov v obalnem pasu in na oceanih.


Temeljna literatura

  1. Pond, Stephen ; Picard, George L. (1997) Introductory dynamical oceanography. Butterworth-Heinemann
  2. Pickard, George Lawson and Emery, William J. (1996) Descriptive physical oceanography : an introduction. Butterworth-Heinemann.
  3. Ahrens, Donald C. (1994) Meteorology today : an introduction to weather, climate, and the environment. West Publishing Company.
  4. Tolmazin, David (1992) Elements of dynamic oceanography. Chapman & Hall. 
  5. Pugh, David T. (1996) Tides, surges and mean sea-level. Wiley.

Izvajalci

Predavanja