Promet

Ergonomija v prometu


Učni načrt

 

Temeljni cilj predmeta je podaja novih spoznanj o ergonomiji v prometu s posebnim poudarkom na prometno varnost.
Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na  poznavanje temeljnih odnosov v sistemu VVCO (voznik-vozilo-cesta-okolica) v cestnem prometu oz. vlakovodja-vlečno vozilo-vlečeno vozilo-proga-okolica, posadka ladje-ladja-plovne poti-širša okolica v pomorskem promet, posadka letala-letalo-kontrola letenja-okolica ipd.


Izvajalci

Predavanja