Promet

Eksploatacija tehničnih sredstev v prometu


Učni načrt

Opredelitev področja eksploatacije v prometu.

Opredelitev dejavnikov, ki vplivajo na značilnosti in razvoj sodobne eksploatacije prevoznih sredstev posameznih prometnih panog ter  manipulacijskih naprav.

Pristopi k izbiri optimalnih značilnosti prevoznih sredstev v individualnem, javnem potniškem in tovornem prometu.

Napredni sistemi za nadzor in upravljanje z individualnimi prevoznimi sredstvi in skupinami prevoznih sredstev.

Načrtovanje in optimizacija izrabe tehnično tehnoloških značilnosti  prevoznih sredstev v transportno logističnih procesih.

Analiza učinkovitosti eksploatacije skupine prevoznih sredstev (analiza dela voznega parka).

Vzdrževanja prevoznih sredstev – opredelitev, vrste in optimizacija.

Pristopi k izbiri optimalnih značilnosti manipulacijskih naprav in upravljanja z njimi.

Razvoj prevoznih in manipulacijskih sredstev (novi tehnični in tehnološki koncepti) in vpliv na eksploatacijo pri prevozu potnikov in tovora.


Izvajalci

Predavanja