Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2022/2023

Logistični inženiring


Učni načrt

Proces strateške nabave

Določitev kriterijev za izbor dobavitelja & Izbor ustreznega dobavitelja s pomočjo MCDM

metode (AHP)

Upravljanje tveganj nabavne logistike

Merjenje učinkovitosti nabavne logistike

Osnove vitke proizvodnje

Načrtovanje vitkega materialnega toka (Just in Time, Kanban itd.)

Načrtovanje vitke kvalitete (Six Sigma, Poka Joke, Jidoka, 5S)

Upravljanje tveganj intralogistike

Načrtovanje distribucijskega omrežja

Izbor optimalne lokacije distribucijskega centra

z AHP metodo, s pomočjo Linearnega programiranja ter metodo težišča

Določanje števila skladišč & Območja oskrbovanja s pomočjo metode Simpleksno linearno programiranje

Načrtovanje oblike in dimenzij distribucijskega centra

Načrtovanje okoljevarstvene logistike (transport & skladiščenje)

Načrtovanje povratne logistike potrošniškega blaga

Popravilo v distribucijskih centrih in vloga le-teh v povratni logistiki

Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost in produktivnost povratnih logističnih storitev

Merjenje učinkovitosti povratne logistike

Napredni sistemi in tehnologija za upravljanje povratnih logističnih procesov

Popravilo v distribucijskih centrih in vloga le-teh v povratni logistiki

Odločitev naredi sam ali kupi (logistični outsourcing)

Analiza tveganja outsourcinga

Določitev stroškov odločitve "naredi sam" in odločitve "kupi"

Določitev ključnih sposobnosti s pomočjo SWOT analize

Določitev lastne cene posamezne logistične aktivnosti s pomočjo ABC metode

Izbira zunanjega izvajalca

Več...

Cilji in kompetence

Ključni cilj predmeta je analizirati in reševati kompleksne probleme v dobavni verigi z uporabo različnih matematičnih metod.


Temeljna literatura

G. Don Taylor: Logistics Engineering Handbook, Taylor & Francis Group, 2008.

Bartholdi J.J., Hackman S.T.: Warehouse & Distribution Science, Georgia Institute of Technology, 2017.

Apostolova, B.Z., Kroon, M.J., Richter, M., Zimmer, I.M.: Strategic Purchasing: A Global Perspective; University of Groningen, 2015.

Donald F. Blumberg: Introduction to Management of Reverse Logistics and Closed Loop Supply Chain Processes, CRC Press, 2004


Izvajalci

Predavanja