Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2022/2023

Optimizacija procesov v logistično distribucijskem centru


Učni načrt

Načrtovanje rezervne cone

Izračun optimalne velikosti rezervne cone

Izbira ustrezne oblike rezervne cone

Določitev optimalne globine bloka s ciljem maksimizacije prostorske izkoriščenosti v primeru namenskega skladiščenja

Določitev optimalne globine bloka s ciljem maksimizacije prostorske izkoriščenosti v primeru naključnega skladiščenja

Načrtovanje komisionirne cone

Izbira SKU za komisionirno cono

Določitev minimalnega praktičnega števila skladiščnih lokacij za posamezen SKU

Kdaj skladiščiti celotno zalogo posameznega SKU v komisionirni coni?

Dodelitev optimalne skladiščne lokacije glede

na gostoto pretoka

Dodelitev optimalne skladiščne lokacije glede

na COI

Iskanje optimalne komisionirne poti v komisionirni coni

Izbira ustreznega komisionirnega sistema za skladiščenje palet, kartonov in posameznih

kosov tovora

Izbira ustrezne strategije komisioniranja

Izbira ustrezne metode komisioniranja

Merjenje učinkovitosti procesov v distribucijskem centru

Profiliranje skladiščnih aktivnosti

Več...

Cilji in kompetence

Ključni cilj predmeta je analizirati in reševati kompleksne probleme ter optimizirati procese v logistično distribucijskem centru z uporabo različnih matematičnih metod.


Temeljna literatura

Bartholdi J.J., Hackman S.T.: Warehouse & Distribution Science, Georgia Institute of Technology, 2017.

E. H., Frazelle: World-class warehousing and material handling, II. ed., McGraw-Hill Education, New York, 2015.

B. Gunay: Fundamentals of warehousing problems with worked examples, II. ed., Bright Pen Publishing, Sandy, 2010.


Izvajalci

Predavanja