Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2023/2024

Poslovno ekonomska analitika


Učni načrt

 • Makroekonomski trendi in njihov vpliv na poslovanje podjetij
 • Analiza časovnih vrst, napovedovanje iz časovnih vrst
 • Poslovna poročila v podjetjih in njihova analiza
 • Predstavitev poslovnih podatkov
 • Finančni in nefinančni kazalci poslovanja (transportno-logističnih) podjetij
 • Priprava poslovne strategije v odvisnosti od makroekonomskih trendov in kazalcev poslovanja (cenovna politika, diferenciranje proizvodnje, naložbe)
 • Identifikacija ključnih povezav (Kvantitativna orodja za analizo povezanosti med spremenljivkami; Korelacija ali vzročna povezanost)
 • Nadzor stroškov in načrtovanje dobička (Maksimizacija dobička, minimiziranje stroškov; Napoved povpraševanja in stroškov ter učinek obojega na poslovne rezultate)
 • Priprava finančnega plana projektov v prevozu (podjetje) in prometu (infrastruktura)
 • CBA, MCA
 • NSV, IRR
 • Vpliv investicijskih projektov na finančna poročila 
Več...

Cilji in kompetence

Študenti bodo razvili sposobnost razumevanja in analize makroekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na odločitve v podjetjih. Spoznali bodo načine, kako optimizirati strategije v podjetjih skladno z zastavljenimi cilji in zunanjimi okoliščinami. Pri tem predmetu bodo ponovili oz. osvojili določena statistična znanja, ki so uporabna v ekonomiji in poslovanju.


Temeljna literatura

 1. Grubišić D. (2013): Poslovna ekonomija, Split: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
 2. Kemp S., Dunbar E. (2003): Budžetiranje za menadžere, Zagreb: Zagrebačka škola ekonomije i managementa
 3. Kothari J., Barone E. (2012): Financijsko računovodstvo, Beograd:DataStatus 
 4. Gowthorpe C. (2008): Upravljačko računovodstvo, Beograd:DataStatus 

Izvajalci

Predavanja