Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2023/2024

Sodobne prometne tehnologije


Učni načrt

Vsebina: teoretična izhodišča prometnih tehnologij, zahteve in delovanje kompleksnih transportnih verig, integracija prometnih tehnologij v enovit tehnološki proces, institucionalna vloga in vpliv na delovanje prometnih tehnologij, smernice tehnološkega razvoja v kopenskem, vodnem in zračnem prometu, razvoj in implementacija novih tehnologij v specifičnih okoljih (mesta, terminali, logistični centri), ekonomski vidiki delovanja prometnih tehnologij, izhodišča optimizacije prometnih tehnologij, razvoj in delovanje subjektov v integriranih prometnih tehnologijah, trajnostni in okoljski vidik razvoja ter delovanja prometnih tehnologij.

Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je nadgradnja spoznanj o prometnih tehnologijah. Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje temeljnih odnosov med teorijo in praktično uporabnostjo sodobnih tehnoloških postopkov integriranih prometnih procesov vseh prometnih panog. Poudarek je na poznavanju možnosti implementacije novih tehnoloških spoznanj v posamezni prometni panogi in medsebojnem usklajenem delovanju.


Temeljna literatura

1. Monios, J., Bergqvist, R.: Intermodal Freight Transport and Logistics, CRC Press, 2017, str. 280, ISBN 9781351711364

2. Rodrigue, J.P., Comtois, C., Slack, B.: The Geography of Transport Systems, Routledge, London, 2013, 432 str., ISBN 113-6777-32-62.  

3. Janić, M. Advanced Transport Systems: Analysis, Modeling, and Evaluation of Performances. Springer Science & Business Media, 2014,  p. 408.


Izvajalci

Predavanja