Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2023/2024

Metodologija načrtovanja pomorskih in prometnih sistemov


Učni načrt

 • Metodologija znanstveno raziskovalnega dela, priprava člankov, seminarjev, poročil.
 • Uvod v teorijo sistemov.
 • Teorija pomorskih in prometnih sistemov.
 • Načrtovanje in priprava prometne strategije.
 • Metode, ki se uporabljajo pri planiranju in pripravi strategije.
 • Planiranje sistemov transporta.
 • Metode evalvacije in prioritizacije.
 • Pomorski in prometni sistemi v prihodnosti.
Več...

Cilji in kompetence

Študentje spoznajo znanstvene metode, ki jih potrebujejo pri svojem raziskovalnem delu. Razumejo postopke načrtovanja transportnih sistemov in metode, ki se uporabljajo za izdelavo prometnih strategij, študij, analiz. S pridobljenim znanjem lahko sodelujejo pri pripravi analiz stanja, razvojnih programov in strokovnih podlag, potrebnih pri načrtovanju investicij v transportnem sistemu.


Temeljna literatura

 1. Bright W.E.: An introduction to scientific research, Dover publications, 1990
 2. Teodorović D., Janić M.: Transportion Engineering, theory, practice, modeling, Elsevier, 2017
 3. Meyer M.D., Transportation planning handbook, fourth edition, Wiley 2016
 4. Bose, J.W.: Handbook of Terminal Planning, 2011

Izvajalci

Predavanja