Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2023/2024

Logistični inženiring


Učni načrt

 • Proces strateške nabave
 • Določitev kriterijev za izbor dobavitelja & Izbor ustreznega dobavitelja s pomočjo MCDM
 • metode (AHP)
 • Upravljanje tveganj nabavne logistike
 • Merjenje učinkovitosti nabavne logistike
 • Osnove vitke proizvodnje
 • Načrtovanje vitkega materialnega toka (Just in Time, Kanban itd.)
 • Načrtovanje vitke kvalitete (Six Sigma, Poka Joke, Jidoka, 5S)
 • Upravljanje tveganj intralogistike
 • Načrtovanje distribucijskega omrežja
 • Izbor optimalne lokacije distribucijskega centra
 • z AHP metodo, s pomočjo Linearnega programiranja ter metodo težišča
 • Določanje števila skladišč & Območja oskrbovanja s pomočjo metode Simpleksno linearno programiranje
 • Načrtovanje oblike in dimenzij distribucijskega centra
 • Načrtovanje okoljevarstvene logistike (transport & skladiščenje)
 • Načrtovanje povratne logistike potrošniškega blaga
 • Popravilo v distribucijskih centrih in vloga le-teh v povratni logistiki
 • Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost in produktivnost povratnih logističnih storitev
 • Merjenje učinkovitosti povratne logistike
 • Napredni sistemi in tehnologija za upravljanje povratnih logističnih procesov
 • Popravilo v distribucijskih centrih in vloga le-teh v povratni logistiki
 • Odločitev naredi sam ali kupi (logistični outsourcing)
 • Analiza tveganja outsourcinga
 • Določitev stroškov odločitve "naredi sam" in odločitve "kupi"
 • Določitev ključnih sposobnosti s pomočjo SWOT analize
 • Določitev lastne cene posamezne logistične aktivnosti s pomočjo ABC metode
 • Izbira zunanjega izvajalca
Več...

Cilji in kompetence

Ključni cilj predmeta je analizirati in reševati kompleksne probleme v dobavni verigi z uporabo različnih matematičnih metod.


Temeljna literatura

1. G. Don Taylor: Logistics Engineering Handbook, Taylor & Francis Group, 2008.
2. Apostolova, B.Z., Kroon, M.J., Richter, M., Zimmer, I.M.: Strategic Purchasing: A Global Perspective; University of Groningen, 2015.
3. Bartholdi J.J., Hackman S.T.: Warehouse & Distribution Science, Georgia Institute of Technology, 2017.
4. Patricija Bajec: Distribucijsko skladišče, Univerzitetni učbenik, UL, FPP, 2020.

Izvajalci

Predavanja