Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2023/2024

Modeliranje tveganja, ocenjevanje in upravljanje


Učni načrt

 • Temelji varnosti v prometu: tehnične, tehnološke, ekonomske, pravne, sociološke, kulturološke, medicinske ter ostale predpostavke varnosti v prometu.
 • Teoretični elementi varnosti v prometu
 • Ocena ogroženosti in analiza tveganja v pomorskem, cestnem in železniškem prometu
 • Zaščita in preventivno delovanje: regulativa zaščite v prometu, nacionalni program varnosti v prometu, zaščita in varnost v pristaniščih, distribucijskih centrih idr.
 • Metode identifikacije nevarnosti in ocenjevanja tveganja
 • Opredelitev ukrepov za zmanjšanje tveganja
 • Učinkovitost ukrepov za zmanjšanje tveganja
 • Učinkovitost ukrepov za zmanjšanje tveganja, povezana s verjetnostjo izrednih dogodkov
 • Ocena ukrepov za zmanjšanje tveganja v povezavi z odzivnim časom
 • Modeli v podporo odločanju
Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je teorijska nadgradnja spoznanj o splošni prometni varnosti oz. integralni prometni varnosti vseh prometnih tehnologij. Cilj je, da študenti razumejo uporabnost in aplikacijo modelov za upravljanje tveganja v prometnih in drugih sistemih.


Temeljna literatura

 1. Leonard Evans, Traffic Safety, Science Servnig Society, 2004.
 2. Global safety. International Conference, Proceedings Book, Bled. 2000, ISBN: 961-90350-7-0, zborniki referatov so izdani za vsako konferenco, ki se  organizira vsake dve leti (izbrani referati).
 3. Zorka Novak Pintarič, Varnost procesov, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2003.
 4. Norman Fenton and Martin Neil, Risk Assessment and Decision Analysis with Bayesian Networks, CRC Press (September 24, 2012).

Izvajalci

Predavanja