Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2023/2024

Projektna naloga iz prometa


Učni načrt

Reševanje realnih problemskih nalog s širšega področja prometa, prometnih tehnologij in logistike, ki nastajajo v posameznih fazah transportnih, logističnih  in prometnih procesov ali pri delovanju posameznih podsistemov logističnega ali prometnega sistema. Projektna naloga obvezno vsebuje:

  • uvod v problematiko izbranega projekta,
  • identifikacijo obravnavanega problema,
  • načrtovanje izdelave projekta,
  • ugotavljanje obstoječega stanja na izbranem področju raziskovanja problema,
  • analiza ugotovljenega stanja,
  • sinteza spoznanj in predlogi rešitev,
  • zaključno poročilo o projektu.
Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je usposobitev za reševanje problemov v logistiki in prometu v obliki projektne naloge na temelju teoretičnih spoznanj in oblikovanih praktičnih rešitev. Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na  poznavanje temeljnih spoznanj o postopkih identificiranja interdisciplinarnega problema z glavnim poudarkom na logistiki in prometnih tehnologijah, ugotavljanje obstoječega stanja, analizah stanja ter sinteze spoznanj s predlogi rešitve oz. rešitev.


Temeljna literatura

Literatura je vezana na izbran problem projektne naloge.

The literature is related to the chosen problem of the project work.


Izvajalci

Predavanja