Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2023/2024

Eksploatacija tehničnih sredstev v prometu


Učni načrt

Opredelitev področja eksploatacije v prometu.

Opredelitev dejavnikov, ki vplivajo na značilnosti in razvoj sodobne eksploatacije prevoznih sredstev posameznih prometnih panog ter  manipulacijskih naprav.

Pristopi k izbiri optimalnih značilnosti prevoznih sredstev v individualnem, javnem potniškem in tovornem prometu.

Napredni sistemi za nadzor in upravljanje z individualnimi prevoznimi sredstvi in skupinami prevoznih sredstev.

Načrtovanje in optimizacija izrabe tehnično tehnoloških značilnosti  prevoznih sredstev v transportno logističnih procesih.

Analiza učinkovitosti eksploatacije skupine prevoznih sredstev (analiza dela voznega parka).

Vzdrževanja prevoznih sredstev – opredelitev, vrste in optimizacija.

Pristopi k izbiri optimalnih značilnosti manipulacijskih naprav in upravljanja z njimi.

Razvoj prevoznih in manipulacijskih sredstev (novi tehnični in tehnološki koncepti) in vpliv na eksploatacijo pri prevozu potnikov in tovora.

Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje temeljnih značilnosti eksploatacije transportnih in manipulacijskih sredstev:

  • v kopenskem (cestnem, železniškem), vodnem (pomorskem,  rečnem) in zračnem prometu,
  • v tovornem in potniškem prometu,
  • pri učinkovitem upravljanju z njimi.
  • pri načrtovanju vzdrževanja.

Iz tega izhajajo kompentence za samostojno načrtovanje eksploatacije in izbiro transportnih poti, prevoza nevarnih in specialnih tovorov, števila voznih enot in programa vzdrževanja transportnih in manipulacijskih sredstev.


Temeljna literatura

  1. Profillidis, V. A.: Railway Management and Engineering. Fourth Edition, 2014, Ashgate Publishing Limited, ISBN: 9781409464631.
  2. Asvin, G.: Fleet Telematics - Real-time management and planning of commercial vehicle operations, Springer-Verlag, 2008.
  3. Ben-Daya, M.: Handbook of Maintenance Management and Engineering, Springer-Verlag London, 2009.

Izvajalci

Predavanja