Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2023/2024

Eksploatacija prometne infrastrukture


Učni načrt

 • Opredelitev področja eksploatacije prometne infrastrukture
 • Eksploatacijske karakteristike prometne infrastrukture posameznih prometnih panog
 • Organizacijske značilnosti eksploatacije prometne infrastrukture
 • Značilnosti vzdrževanja pri eksploataciji prometne infrastrukture
 • Vpliv eksploatacije prometne infrastrukture  na njeno zmogljivost
 • Vpliv prometno-tehnološkega razvoja na eksploatacijo prometne infrastrukture
 • Odpornost prometne infrastrukture in njena eksploatacija
 • Eksploatacija prometne infrastrukture in zaščita okolja.
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje temeljnih značilnosti sodobne eksploatacije prometne infrastrukture posameznih prometnih panog.

Cilj predmeta je opredelitev sistematičnega pristopa k obravnavi prometne infrastrukture, ki omogoča njeno varno, redno in zanesljivo ter gospodarsko upravičeno eksploatacijo v kopenskem, vodnem in zračnem prometu.


Temeljna literatura

 1. Brockenbrough, R. L.: Highway Engineering Handbook - Building and Rehabilitating The Infrastructure, 3rd Ed., 2009, McGraw-Hill, ISBN: 9780071597630
 2. Profillidis, V. A.: Railway Management and Engineering. Fourth Edition, 2014, Ashgate Publishing Limited, ISBN: 9781409464631
 3. Hoel. L. A., Garber, N. J., Sadek, A. W.: Transportation Infrastructure Engineering: A Multimodal Integration, 2011, Cengage Learning

Izvajalci

Predavanja