Pomorstvo in promet

Pomorsko inženirstvo


Učni načrt

Poglobljena in sistematizirana spoznanja v pomorskem inženirstvu, kot podsistemu pomorstva, s tehnično-tehnološkega in stališča teorije sistemov. Modeli v pomorstvu in uporaba simulacijskih orodij pri načrtovanju in upravljanju plovil, plovnih poti, pomorske infrastrukture in ladijskih sistemov. Uvajanje sodobnih tehnologij in materialov v funkciji večanja izkoristka postrojev v pomorstvu in zmanjšanja vplivov na okolje, ter uporaba alternativnih virov energije. Načrtovanje razvoja, modeliranje sistemov in procesov v pomorstvu. Sodobna, energetsko učinkovita plovila za gospodarske in druge namene. Koncepti in metode snovanja plovil, njihovega vzdrževanja in razgradnje s čim večjim izkoristkom energije in prijaznosti do okolja. Varnost pomorskih inženirskih sistemov. Posebnosti metodologije raziskovanja sistemov in procesov v pomorskem inženirstvu.


Izvajalci

Predavanja