Pomorstvo in promet

Prometne tehnologije


Učni načrt

 Izbirni predmet področja Promet

 

IPR1 – IZBRANE VSEBINE PROMETNIH TEHNOLOGIJ

 

Poglobljena in sistematizirana spoznanja o integralnih prometnih tehnologijah vseh prometnih panog.

Tehnološki elementi integralne prometne infrastrukture, transportnih in manipulacijskih sredstev ter organizacije dela v transportu in prometu.

Načrtovanje in upravljanje razvoja ter izvajanja integralnih prometnih procesov in prometnih procesov posameznih prometnih panog.

Kriterijske funkcije in optimizacija procesov za  zagotavljanje učinkovitega funkcioniranja prometnega sistema s stališča prometnih tehnologij.

Posebnosti metodologije raziskovanja prometnih tehnologij.


Izvajalci

Predavanja