Pomorstvo in promet

Celostna prometna politika


Učni načrt

 Izbirni predmet področja Promet

 

IPR4 – CELOSTNA PROMETNA POLITIKA

 

Definicija prometne politike s poudarkom na celostnem pristopu. Prometna politika Evropske unije (Bela knjiga). Evropska celostna pomorska politika (Modra knjiga). Prometne politike na področju drugih prometnih podsistemov (železniški, cestni, letalski in multimodalni transport). Nastajanje slovenske prometne politike (1977, 2004, 2006) in njene prednosti ter slabosti. Cilji prometne politike: mobilnost ljudi, učinkovita oskrba gospodarstva, izgradnja in vzdrževanje ustrezne prometne infrastrukture, prometna varnost in varovanje ter izboljšanje okolja. Prometna politika za tretje tisočletje: simbioza znanosti, pravnih predpisov, upravljanja, okolja in etike.


Izvajalci

Predavanja