Pomorstvo in promet

Sistemi in procesi v cevovodnem transportu


Učni načrt

 Izbirni predmet programa

 

IPP1 – SISTEMI IN PROCESI V CEVOVODNEM TRANSPORTU

 

Cevovodni transport v luči doseganja odličnosti v delovanju.

Prehodni pojavi v cevovodih s kapljevino ali plinom.

Zagotovitev kakovosti cevovodnega transporta.

Celovitost cevovodnega sistema.

Upravljanje cevovodnega sistema.

Težave s cevovodi in podporami.

Vibracije zaradi pretoka v cevovodnem sistemu.

Tok stisljive tekočine in nestacionarni tokovi.

Simulacija in optimizacija cevovodnih sistemov.

Določanje življenjske dobe in določanje preostale življenjske dobe.

Večfazni tokovi in pretok skozi porozne snovi.

Zanesljivost, razpoložljivost in tveganje cevovodnih sistemov.

Metode za optimizacijo vzdrževanja.

Varnost cevovodnih sistemov.


Izvajalci

Predavanja