Pomorstvo in promet

Sistemi in procesi v cestnem prometu


Učni načrt

 Izbirni predmet programa

 

 

IPP2 – SISTEMI IN PROCESI V CESTNEM PROMETU

 

Sistem cestnega prometa, kod podsistem prometnega sistema, s tehnično-tehnološkega in stališča teorije sistemov in organizacije.

Kompatibilnost elementov cestnega prometa in njegovih procesov u integriranih prometnih in transportno-logističnih procesih.

Modeliranje sistemov in procesov v cestnem prometu.

Optimizacija procesov za  zagotavljanje učinkovitega funkcioniranja sistema cestnega  prometa, kod podsistema prometnega sistema.

Raziskovanja sistemov in procesov v cestnem prometu.


Izvajalci

Predavanja