Pomorstvo in promet

Sistemi in procesi v cestnem prometu


Učni načrt

Sistem cestnega prometa kot podsistem prometnega sistema, s tehnično-tehnološkega stališča ter stališča teorije sistemov in organizacije.

Kompatibilnost elementov cestnega prometa in njegovih procesov v integriranih prometnih in transportno-logističnih procesih.

Vpliv smernic trajnostnega razvoja na tehnični razvoj prevoznih sredstev v cestnem prometu.

Optimizacija procesov za zagotavljanje učinkovitega funkcioniranja sistema cestnega prometa, kot podsistema prometnega sistema.

Fleet management v cestnem prometu.

Pristopi k raziskovanju sistemov in procesov v cestnem prometu.


Izvajalci

Predavanja