Pomorstvo in promet

Metodologija planiranja pristaniških sistemov


Učni načrt

 Izbirni predmet programa

 

 

IPP4 – METODOLOGIJA PLANIRANJA PRISTANIŠKIH SISTEMOV

 

Pristaniški sistemi kot podsistemi pomorskih sistemov, kot so: luke, luški terminali, luška skladišča idr.

Kriteriji in metode planiranja pristaniških sistemov in njegovih podsistemov skladno s potrebami in zmožnostimi.

Organiziranje, upravljanje, vodenje, kontroliranje in izvajanje dejavnosti pristanišč.

Pridobivanje in analiziranje informacij v funkciji planiranja pristaniških sistemov. Posebnosti metodologije raziskovanja problematike planiranja pristaniških sistemov.


Izvajalci

Predavanja