Pomorstvo in promet

Transportno ekonomske analize


Učni načrt

 Izbirni predmet programa

 

 

 

IPP8 – TRANSPORTNO EKONOMSKE ANALIZE

 

Teoretični in znanstveni temelji mikro in makro transportno –ekonomske analize

Proizvodna funkcija v prometu, analiza strukture prometnega sistema, analiza stroškov v prometnem sistemu.

Povpraševanje v prometu.

Eksterni efekti prometa.

Investicije v prometno infrastrukturo.

Metodološke posebnosti transportno ekonomske analize.


Izvajalci

Predavanja