Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2022/2023

Transportno ekonomske analize


Učni načrt

 • Metodološke posebnosti transportno-ekonomske analize
 • Osnove mikro- in makrotransportno-ekonomske analize
 • Povpraševanje v prometu in načini napovedi le-tega
 • Produktivnost prometnega sistema
 • Analiza stroškov v prometnem sistemu
 • Notranji in zunanji učinki prometa
 • Investicije v prometno infrastrukturo
 • Investicije v JPP
Več...

Cilji in kompetence

Cilji: Pridobivanje sodobnih znanj s področja transportno-ekonomske analize in aplikativna uporaba le-teh v vseh prometnih panogah.

 

Predmetnospecifične kompetence zajemajo spoznavanje in preučevanje:

 • pristopov v raziskovanju povpraševanja in ponudbe v prometu (kvalitativni pristopi, analiza časovnih vrst, ekonometrični pristopi);
 • pristopov pri napovedovanju prometnega povpraševanja (regresijski modeli, probit modeli, logit modeli);
 • vpliva strukture stroškov na ceno prevoznih storitev in vpliv cene prevoznih storitev na družbenogospodarski razvoj;
 • postopkov optimizacije stroškov v prometu;
 • metod ponotranjenja negativnih zunanjih učinkov prometa;
 • metod evalvacije projektov v prometu (BCA, MCA).

Temeljna literatura

 1. Daughety A. F. (2008): Analytical studies in transport economics; Cambridge et al.: Cambridge University Press
 2. Cascetta E. (2009): Transportation systems analysis: Models and applications (2nd ed.); New York et al.: Springer
 3. Priemus H., Flyvbjerg B., van Wee B. (2008): Decision-making on mega-projects; Cheltenham: Edward Elgar
 4. Cole S. (2005): Applied transport economics; London: The Chartered Institute of Logistics and Transport
 5. Polak J. B., Heertje A. (2000): Analytical transport economics; Cheltenham
 6. Button K. J., Hensher D. A. (2001): Handbook of transport system and traffic control; Amsterdam, London: Pergamon (Elsevier Science)

Izvajalci

Predavanja