Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

MERILA ZA PRIZNAVANJEZnanja in spretnosti pridobljena s formalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v študijski program se bodo skladno z Merili za akreditacijo študijskih programov, priznavala pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanja in spretnosti, ki jih ima kandidat pred vpisom v program, odloča Komisija za razvojno in raziskovalno delo UL FPP.

Pri priznavanju tovrstnih znanj in spretnosti se upoštevajo:

  • strokovna specializacija, druga diploma visokošolskega zavoda, dosedanje znanstveno raziskovalno delo, objavljena znanstvena dela, strokovna izpopolnjevanja, ustrezne delovne izkušnje.