Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

POGOJI ZA NAPREDOVANJE 

Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik z opravljenimi pedagoškimi in raziskovalnimi nalogami, ki so predvidene po programu za ta letnik, in morajo za vpis v posamezni letnik pridobiti naslednje število  ECTS:

 • za vpis v 2. letnik doseženih najmanj 50 ECTS, od katerih najmanj 20 ECTS iz organiziranih oblik študija 1. letnika,
 • za napredovanje v 3. letnik:
  • potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL. 
  • opravljene vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika,
  • opravljen doktorski seminar z uspešno predstavitvijo teme doktorske disertacije,
  • potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na senatu FPP.
 • za napredovanje v 4. letnik: