Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

POGOJI ZA PREHAJANJE 

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v doktorskem študijskem programu Pomorstvo in promet. Prošnje kandidatov za prehod v doktorski študijski program Pomorstvo in promet bo individualno obravnavala Komisija  za razvojno in raziskovalno delo UL FPP v skladu s statutarnimi pravili UL.