Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Pomorski sistemi


Učni načrt

Tehnični, tehnološki in organizacijski vidiki razvoja pomorskega sistema kot dela globalnega prometnega sistema.

Procesi vodenja, kontrole in upravljanja v pomorskem sistemu.

Pridobivanje in analiziranje informacij o pomorskem sistemu.

Parametri in metode za učinkovito upravljanje pomorskih sistemov.

Posebnosti metodologije raziskovanja problematike pomorskih sistemov.

Več...

Cilji in kompetence

Poglavitni cilj predmeta je pridobiti sposobnosti dojemanja kompleksnosti pomorskih sistemov in njihovo soodvisnosti z ostalimi prometnimi sistemi. Pridobiti in razvijati posebna znanja na aktualnih vsebinah pomorskih sistemov, pridobiti zadostno znanje za celovito presojanje pomorskega sistema.


Temeljna literatura

  1. K.H. Kim, H.O Gunther: Container Terminals and Cargo Systems, Spinger 2007, ISBN 9783540495499
  2. Martin Stopford: Maritime Economics 3, Routlege, 2008, ISBN 9780415275583
  3. K. Bichou: Port operations, planning and logistics, Informa law Routledge, 2013, ISBN 9781843118053
  4. H. Leggate, J. McConville, a. Morvillo; International maritime transport – perspective, Routledge 2005, ISBN 0415349907
  5. Č. Dundović: Pomorski sustavi i pomorska politika, Pomorska fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2003

Izvajalci

Predavanja