Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Prometne tehnologije


Učni načrt

Prometne tehnologije v vseh prometnih panogah.

Organizacija dela v transportu in prometu.

Načrtovanje in upravljanje razvoja ter izvajanja integralnih prometnih procesov in prometnih procesov posameznih prometnih panog.

Kriterijske funkcije in optimizacija procesov.

Posebnosti metodologije raziskovanja prometnih tehnologij.

Več...

Cilji in kompetence

Podati doktorandom poglobljena in sistematizirana spoznanja o prometnih tehnologijah kot znanstvenih disciplinah in praktičnih dejavnostih.

Predmetnospecifične kompetence:

  • obvladovanje pristopov k načrtovanju integralnih tehnoloških postopkov,
  • obvladovanje postopka optimiziranja integralnih prometnih tehnologij vseh prometnih panog, obvladovanje sodobnih metod in postopkov pri raziskovanju procesov in postopkov prometnih tehnologij vseh prometnih panog.

Temeljna literatura

  1. Konings R., Priemus H., Nijakamp P.: The future of intermodal freight transport: operations, design and logistic control, 2008, ISBN 978 1 84542 238 7
  2. Lowe D.: Intermodal Freight Transport, Elsevier Butterworth-Heinemann 2005, ISBN 0 7506 59351

Izvajalci

Predavanja