Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Transportna logistika


Učni načrt

Poglobljena in sistematizirana spoznanja o sistemu transportne logistike kot podsistemu logističnega sistema. Kompatibilnost elementov transportne logistike in njenih procesov v integriranih logističnih procesih. Načrtovanje razvoja, modeliranje sistemov in procesov v transportni logistiki. Kriterijske funkcije in optimizacija procesov za zagotavljanje učinkovitega delovanja sistema transportne logistike kot podsistema logističnega sistema. Obravnava aktualnih raziskovalnih področij v transportni logistiki.

Več...

Cilji in kompetence

Doktorandom podati poglobljena in sistematizirana spoznanja o sistemih in procesih v transportni logistiki kot enemu od podsistemov logističnega sistema, potrebna za uspešno optimalno reševanje zahtevnih integriranih transportnologističnih procesov.


Temeljna literatura

  1. Simchi-Levi David: Designing and managing the supply chain, McGraw-Hill, 3. izdaja, 2007, R.F. Shapiro: Modeling the Supply Chain, Duxbury Thomson Learning, (izbrana poglavja), 586 str. ISBN 0-534-37363-1
  2. ZANNE, Marina, GROZNIK, Aleš. The impact of traffic flow structure on traffic safety : the case of Slovenian motorways. Transport, ISSN 1648-4142. [Print ed.], 28. mar. 2016, str. 1-7. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16484142.2016.1153519, doi: 10.3846/16484142.2016.1153519. [COBISS.SI-ID 2645347]
  3. TRKMAN, Peter, BUDLER, Marko, GROZNIK, Aleš. A business model approach to supply chain management. Supply chain management, ISSN 1359-8546, 2015, vol. 20, iss. 6, str. 587-602, doi: 10.1108/SCM-06-2015-0219. [COBISS.SI-ID 22809574]
  4. ERJAVEC, Jure, TRKMAN, Peter, GROZNIK, Aleš. The trade-off between road and railroad freight transport : cost benefit analysis for Slovenia. Economic and business review, ISSN 1580-0466. [Tiskana izd.], 2014, vol. 16, no. 1, str. 63-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 22179302]
  5. ZANNE, Marina, GROZNIK, Aleš, TWRDY, Elen. Assessment of traffic safety among young people aged 15 to 24 in Slovenia. Promet, ISSN 0353-5320, 2013, vol. 25, no. 2, str. 147-156, doi: 10.7307/ptt.v25i2.1290. [COBISS.SI-ID 2411107]
  6. GROZNIK, Aleš, MASLARIĆ, Marinko. A process approach to distribution channel re-engineering. Journal of enterprise information management, ISSN 1741-0398, 2012, vol. 25, iss. 2, str. 123-135. [COBISS.SI-ID 20629734]

Izvajalci

Predavanja