Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Prometna varnost


Učni načrt

 • Analiza negotovosti. Tehnike numeričnih analiz prometnih nezgod.
 • Ravninski modeli trkov vozil. Središče trka. Restitucijski koeficient. Energijske izgube.
 • Modeliranje togosti vozil. Togost vozil. Testni trki.
 • Vrste trkov: Čelni trki. Bočni trki. Naleti vozil. Trki v ozko oviro.
  Nalet vozila v pešca. Trki dvokolesnih vozil.
 • Numerični modeli človeka za analizo trkov.
 • Deformabilni parametrični modeli človeka.
 • Mehanske lastnosti mehkih tkiv.
 • Programske rešitve.
Več...

Cilji in kompetence

Cilji: Prikazati vlogo in pomen poglobljenega numeričnega modeliranja cestno-prometnih nezgod. Ob ustreznem razumevanju posameznih dejavnikov in njihove interakcije je cilj usposobiti študente za najzahtevnejše razvojno in raziskovalno usmerjene analize na področju rekonstrukcije in preprečevanja cestno-prometnih nezgod.

Kompetence: Študentje usvojijo poglobljeno razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na rekonstrukcijo cestno-prometnih nezgod. Na tej osnovi se bodo znali odločiti, kako pristopiti k poglobljeni analizi cestno-prometnih nezgod. Sposobni bodo postaviti fizikalno objektivne numerične modele, na osnovi katerih bodo lahko s pomočjo različnih programskih okolij kompetentno spremljali učinke predpostavljenih vhodnih parametrov.


Temeljna literatura

 1. M. S. Varat, ed. Crash Reconstruction Research, SAE 2008.
 2. N .Ayache, Ed. Computational Models for the Human Body, Elsevier, 2004.
 3. R.M.Brach.Vehicle Accident Analysis and Reconstruction Methods, SAE International, 2005.
 4. R. M. Brach, P. F. Dunn. Uncertainty Analysis for Forensic Science, L&J 2004.
 5. R.Limpert. Motor Vehicle Accident Reconstruction and Cause Analysis, Lexis, 1999.
 6. Burg, Heinz (ur.), Moser, Andreas (ur.). Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion : Unfallaufnahme, Fahrdynamik, Simulation, (Praxis), (ATZ-MTZ-Fachbuch), 2007.
 7. Hugemann, Wolfgang. Unfall-rekonstruktionI und II, Hamburg, 2007.

Izvajalci

Predavanja