Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Sistemi in procesi v cevovodnem transportu


Učni načrt

 • Cevovodni transport v luči doseganja odličnosti v delovanju
 • Prehodni pojavi v cevovodih s kapljevino ali plinom
 • Zagotovitev kakovosti cevovodnega transporta
 • Celovitost cevovodnega sistema
 • Upravljanje cevovodnega sistema
 • Težave s cevovodi in podporami
 • Vibracije zaradi pretoka v cevovodnem sistemu
 • Tok stisljive tekočine in nestacionarni tokovi
 • Simulacija in optimizacija cevovodnih sistemov
 • Določanje življenjske dobe in določanje preostale življenjske dobe
 • Večfazni tokovi in pretok skozi porozne snovi
 • Zanesljivost, razpoložljivost in tveganje cevovodnih sistemov
 • Metode za optimizacijo vzdrževanja
 • Varnost cevovodnih sistemov
Več...

Cilji in kompetence

Cilj je spoznati vse pomembne vidike cevovodnega transporta, kot so projektiranje, analize za umeščanje v prostor, vzdrževanje in upravljanje, nadzor in testiranje ter varnost cevovodnih sistemov za različne namene. Program predmeta podaja poglobljen pregled vseh pomembnih vidikov, kot so analize, vgradnja, vzdrževanje in upravljanje cevovodnih sistemov za različne namene.


Temeljna literatura

 1. M. Mohitpour, H. Golshan, A. Murray: Pipeline Design & Construction, A Practical Approach, ASME Press, New York, 2000.
 2. Henry Liu, Pipeline Engineering, Lewis Publishers, CRC Press Company, 2003.
 3. E. Shashi Menon, Piping Calculations Manual, 2000.
 4. E. Benjamin Wylie, Victor Lyle Streeter, Fluid Transients in System, Prentice-Hall, 1993.
 5. M. C. Potter, D. C. Wiggert, M. Hondzo, International edition: Mechanik of Fluids, by Prentice-Hall International, Inc. 1997.
 6. Phillip Ellenberger, Piping and Pipeline Calculations Manual, 2nd Edition, Elsevier, Butterworth-Heinemann, 2014.

Izvajalci

Predavanja