Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Sistemi in procesi v cestnem prometu


Učni načrt

Sistem cestnega prometa kot podsistem prometnega sistema, s tehnično-tehnološkega stališča ter stališča teorije sistemov in organizacije.

Kompatibilnost elementov cestnega prometa in njegovih procesov v integriranih prometnih in transportno-logističnih procesih.

Vpliv smernic trajnostnega razvoja na tehnični razvoj prevoznih sredstev v cestnem prometu.

Optimizacija procesov za zagotavljanje učinkovitega funkcioniranja sistema cestnega prometa, kot podsistema prometnega sistema.

Fleet management v cestnem prometu.

Pristopi k raziskovanju sistemov in procesov v cestnem prometu.

Več...

Cilji in kompetence

Cilji: Podati doktorandom poglobljena in sistematizirana spoznanja o sistemih in procesih v cestnem prometu, kot enemu od najpomembnejšem podsistemov prometnega sistema, za uspešno optimalno reševanje kompliciranih integriranih prometnih in transportno-logističnih procesov.

Kompetence:

  • obvladovanje pristopov k načrtovanju sistemov in procesov v cestnem prometu,
  • obvladovanje postavitve kriterijskih funkcij za funkcioniranje sistemov in procesov v cestnem prometu,
  • obvladovanje postopka optimiranja procesov v cestnem prometu za zagotavljanje optimalne eksploatacije transportnih sredstev in obvladovanje stroškov,
  • obvladovanje sodobnih metod in postopkov pri raziskovanju sistemov in procesov v cestnem prometu.

Temeljna literatura

  1. Dell, R.M.; Moseley, P.T.; Rand, D.: Towards Sustainable Road Transport, 1st Edition; Release Date:26 Jun 2014; Imprint:Academic Press; Print Book ISBN :9780124046160; eBook ISBN: 9780124046917; Pages:384
  2. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R., Introduction to Logistics Systems Planning and Control
  3. Rob Konings, Hugo Priemus, Peter Nijkamp, The Future of Intermodal Freight Transport: Operations, Design and Policy (Transport Economics, Management and Policy)
  4. Kulińska, E.; Rut, J.; Stosz, D.: Improvement of functionality of logistics processes in a selected public road transport company, Procedia - Social and Behavioral Sciences 151 ( 2014 ) 172 – 182.

Izvajalci

Predavanja