Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Sistemi in procesi v zračnem prometu


Učni načrt

Sistematizirana spoznanja o sistemih in procesih v zračnem prometu. Kompatibilnost elementov zračnega prometa in njegovih procesov v integriranih prometnih in transportnologističnih procesih. Analiza, načrtovanje razvoja, modeliranje sistemov in procesov v zračnem prometu in verifikacija. Kriterijske funkcije in optimizacija procesov za zagotavljanje učinkovitega delovanja sistema zračnega prometa. Posebnosti metodologije raziskovanja sistemov in procesov v zračnem prometu.

Več...

Cilji in kompetence

Doktorandom podati sistematizirana spoznanja o sistemih in procesih v zračnem prometu, tj. v podsistemu prometnega sistema, ki so potrebna za analizo in optimalno reševanje kompleksnih integriranih prometnih in transportnologističnih procesov, s ciljem varnega in rednega zračnega prometa.


Temeljna literatura

  1. Richard de Neufville and Amedeo Odoni , AIRPORT SYSTEMS, SECOND EDITION: PLANNING, DESIGN AND MANAGEMENT, 2013
  2. Jeffrey Price and Jeffrey Forrest, PRACTICAL AIRPORT OPERATIONS, SAFETY, AND EMERGENCY MANAGEMENT: PROTOCOLS FOR TODAY AND THE FUTURE, 2016
  3. Seth Young and Alexander Wells, AIRPORT PLANNING AND MANAGEMENT, 2011

Izvajalci

Predavanja