Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Razvoj avtonomnih sistemov


Učni načrt

Definicija avtonomnega sistema in stopenj avtonomije, uporaba avtonomnih sistemov – letalnikov brez posadke.

Avtonomni sistem: vodenje in upravljanje, navigacija, komunikacija, sistem odločanja in samodiagnostike, način prekinitve operacije v sili.

Robustnost, vzdržljivost, redundantnost in zanesljivost avtonomnih sistemov.

Varnost avtonomnih sistemov ter njihova zaščita pred nepooblaščenim ali zlonamernim vplivanjem.

Kooperativni sistem: avtonomni sistem – infrastrukturno omrežje – vodenje in upravljanje prometa avtonomnih letalnikov.

Operacije avtonomnih sistemov: pogoji izvrševanja in operativno omejevanje pri izvrševanju operacij avtonomnih sistemov, integrabilnost operacij avtonomnih sistemov v splošne prometne sisteme.

Certifikatibilnost avtonomnih sistemov in operaterjev avtonomnih sistemov.

Ekonomika avtonomnih sistemov.

Več...

Cilji in kompetence

Cilji: Doktorskim študentom prikazati vlogo in pomen razvoja avtonomnih sistemov. Ob ustreznem razumevanju posameznih dejavnikov in njihove medsebojne interakcije je cilj usposobiti doktorske študente za najzahtevnejše razvojno usmerjene analize na področju razvoja avtonomnih sistemov.

Kompetence: Študentje usvojijo globlje razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj avtonomnih sistemov, skladno z njihovim namenom. S tega stališča se usposabljajo tudi za upravljanje brezpilotnega sistema.


Temeljna literatura

  1. Alain Cardon and Mhamed Itmi, New Autonomous Systems, 2016.
  2. Nicholas Rollins, Autonomous System 161 Success Secrets - 161 Most Asked Questions On Autonomous System - What You Need To Know, 2014.
  3. Wilfred Sparks, Unmanned Aerial Systems: Early Integration Progress and Considerations, 2016

Izvajalci

Predavanja