Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Ljudje v pomorstvu in prometu


Učni načrt

  • okoljski dejavniki obnašanja v cestnem in pomorskem prometu
  • osebnostni, socialni in razvojnopsihološki dejavniki obnašanja različnih udeležencev v pomorskem in cestnem prometu
  • raziskovanje in upravljanje s človeškimi viri
  • rizično vedenje, čustvena in vedenjska problematika, povezana z udeleženci v pomorstvu in prometu
  • človeški dejavniki pomorskih in cestnih nesreč
Več...

Cilji in kompetence

Pri študiju kandidat/ka pridobi poglobljena znanja o vedenjskih posebnostih širokega spektra udeležencev v pomorstvu in prometu ter o specifičnih dejavnikih, ki vplivajo na njihovo počutje, vedenje ter varnost.


Temeljna literatura

  1. Gifford R. Environmental psychology. 2014. Colville: Optimal Books.
  2. Hatherington C, Flin R, Mearns K. Safety in shipping: The human element. Journal of Safety Research, 2006, 37, 4, 401-411.
  3. Havoid JI. Culture in maritime safety. Maritime Policy and Management. 2000, 27, 1, 79-88.
  4. Oldenburg M, Hogan B & Jensen HJ. Systematic review of maritime field studies about stress and strain in seafearing. Internatinl Archives of Occupational en Environmental Health, 2013, 1, 1-15.
  5. Shinar D. Traffic safety and human behavior. 2007. Bingley: Emerald.

Izvajalci

Predavanja