Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Upravljanje oskrbovalnih verig


Učni načrt

Sistematizirana spoznanja o strateškem upravljanju. Strateško upravljanje oskrbovalnih verig. Osnove konkurenčne prednosti. Koncept ”vitkih” in »agilnih« oskrbovalnih verig. Upravljanje inovacij. Upravljanje sprememb. Strategije rasti. Izbira optimalne strategije. Diverzifikacija upravljanja oskrbovalnih verig. Strateška nabava. Vpliv globalizacije na upravljanje oskrbovalnih verig. Vpliv sodobnih tehnologij na razvoj oskrbovalnih verig. Upravljanje tveganj. Upravljanje partnerskih odnosov. Načrtovanje in planiranje omrežja oskrbovalne verige. Merjenje učinkovitosti oskrbovalnih verig. Simulacije in modeliranje oskrbovalnih verig.

Več...

Cilji in kompetence

Kompetence: Študenti naj postanejo zmožni kritično presojati literaturo s področja strateškega upravljanja oskrbovalnih verig ter jo uporabljati za reševanje problemov v praksi ter celo za razvoj procesov in tehnologij, ki pripomorejo k strateškemu upravljanju oskrbovalnih verig.

 

Cilj:

 • razumevanje literature s področja strateškega managementa za reševanje realnih problemov
 • razumevanje področja strateškega upravljanja oskrbovalnih verig za razvoj novih procesov in tehnologij

Temeljna literatura

 1. Palevich Robert: The lean sustainable supply chain: how to create a green infrastructure with lean technologies, New Jersey : Pearson Education, 2012, ISBN 978-0-13-283761-3.
 2. Myerson, Paul: Lean supply chain and logistics management, New York : McGraw-Hill, 2012, ISBN 978-0-07-176626-5.
 3. Reuben E. Slone, J. Paul Dittmann, John T. Mentzer: The new supply chain agenda : the new steps that drive real value, Boston : Harvard Business, cop. 2010, ISBN 978-1-4221-4936-2.
 4. John Mangan et al.: Global logistics and supply chain management, Chichester : John Wiley & Sons, cop. 20 12, ISBN 978-1-119-99884-6 (pbk).
 5. H-O. Günther, H. Meyr: Supply Chain Planning: Quantitative Decision Support and Advanced Planning Solutions, Springer, Berlin, London, 2009.
 6. R. Zanjirani Farahani, N. Asgari, H. Davarzani: Supply Chain and Logistics in National, International and Governmental Environment - Concepts and Models, Heidelberg – Physica, 2009.
 7. E. Camerinelli: Measuring the Value of the Supply Chain - Linking Financial Performance and Supply Chain Decisions, Aldershot, Ashgate, 2009.
 8. S. M. Lo, D. J. Power: Competitive Strategy in the Supply Chain - the Inter-Relationship Between Product Nature, Supply Chain Strategy and Business performance, Verlag Dr Müller, Saarbrücken, 200
 9. E. Branch: Global Supply Chain Management and International Logistics, Routledge, London, 2008. T. Skjotte-Larsen et al.: Managing the Global Supply Chain - 3rd ed., Copenhagen Business School Press, Copenhagen, 2007.
 10. B. Donath, J. Mazel, C. Dubin, P. Patterson: The IOMA Handbook of Logistics and Inventory Management, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002.
 11. Čater, T., Lahovnik, M., Pučko, D., Rejc Buhovac, A.: Strateški management 2, Ljubljana 2011.

Izvajalci

Predavanja