Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Model v podporo odločanju v prometu in pomorstvu


Učni načrt

Modeli v podporo odločanju

 • Opredelitev problema odločanja
 • Vhodni podatki modelov
 • Raziskava in izbira metod za podporo pri odločanju
 • Računalniški programi
 • Ukrepi za zmanjšanje tveganja
 • Cilji in vsebine
 • Opredelitev ukrepov za zmanjšanje tveganja:
  • Učinkovitost ukrepov za zmanjšanje tveganja
  • Učinkovitost ukrepov za zmanjšanje tveganja, povezana z verjetnostjo izrednih dogodkov
  • Ocena ukrepov za zmanjšanje tveganja v povezavi z odzivnim časom
Več...

Cilji in kompetence

Cilj je spoznati vse pomembne vidike odločanja na osnovi analiz tveganj možnih izrednih dogodkov pri skladiščenju in transportu nevarnih snovi. Program omogoča poglobljen pregled vseh pomembnih vidikov, kot so analize in razumevanje kvantitativnih analiz tveganja za nevarne snovi, načini, kako komunicirati z odločevalci o rezultatih analiz tveganj in kako izpeljati primerno natančen izračun na osnovi razpoložljivih podatkov.


Temeljna literatura

 1. N. Fenton and M. Neil, Risk Assessment and Decision Analysis with Bayesian Networks, CRC Press, 2012, ISBN-10 1439809100.
 2. Wang J., Trbojevic V., Design for Safety of Marine and Offshore Systems, IMAREST, 2007, ISBN 1-902536-58-4.
 3. Papanikolaou A.D., Editor, Risk-Based Ship Design Method, Tools and Application, Springer, 2009, ISBN: 978-3-540-89041-6.
 4. Koler G., Risk Modelling for Determining Value and Decision Making, Chapman & Hall / CRC Press LLC, 2000.

Izvajalci

Predavanja