Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Vodenje in upravljanje vodnega transporta


Učni načrt

 

Vodenje in management

 • Odlična stroka in odlično delovanje vsake organizacije;
 • vloge zaposlenih;
 • managersko vedenje (stili, moč, vpliv, lastnosti, osebnostni profil) in managerski proces ter njegove funkcije;
 • proces gradnje dobrih odnosov;
 • osnove čustvene inteligence, njene komponente in načini delovanja s pomočjo čustvene inteligence;
 • obvladovanje čustev, prepričevanje;
 • aktivno poslušanje in ustvarjanje t.i. miselnega prostora;
 • proces gradnje zaupanja;
 • postavljanje ciljev, reševanje problemov in konfliktnih situacij ter uspešna komunikacija;
 • navdihovati ljudi, da delujejo po najboljših močeh;
 • koncept zavzetosti zaposlenih in njegov vpliv na motivacijo in organizacijsko kulturo;
 • upravljanje z viri v posadki (pomorska plovba in celinska plovba oz. plovba po notranjih plovnih poteh) in modeli upravljanja z napakami, socio-psihološki elementi vodenja;
 • povezava upravljanja s človeškimi viri z nesrečami;
 • organizacijski model upravljanja z ladjo v izrednih okoliščinah;
 • upravljanje z varnostno kulturo in standardi, vloga vodstvenih struktur in priporočila za izboljšanje varnostnega vedenja posadke;
 • modeli in vzvodi upravljanja s kadri (zaposleni v podjetju, posadka na ladji);
 • vpliv kadrovskega managementa na krepitev varnostne kulture v prometnem okolju;
 • pojem 'leadership complacency' kot vplivni element pri nastanku letalskih in pomorskih nezgod ter nesreč;
 • analiza obstoječih vzorcev in modelov zagotavljanja varnostne kulture;
 • odličnost produktivnosti;
 • odličnost kakovosti;
 • odličnost v vodenju.
Več...

Cilji in kompetence

Predmet predstavlja usmerjenost v poglobljeno pridobivanje metodoloških in teoretičnih spoznanj ob hkratnem razvijanju modelov za prenos osvojenih znanj v prakso ter v razvoj znanstveno raziskovalnega kadra, ki bo z uporabo sodobnih raziskovalnih metod preučeval probleme vodenja in upravljanja v sodobni družbi.

Posebna pozornost je namenjena družbeni odgovornosti, vodstvenih etiki in pomenu multi-nacionalnih organizacij (posadka).

Kompetence:

Razumevanje, kdo so voditelji in kdo so menedžerji, ki bodo pomagali ustvariti organizacijsko strukturo, ki se ne nanaša samo na osnovne poslovne funkcije in potrebe, temveč tudi na moralo, kulturo in varnost in zaščita vodnega transporta, kar lahko pripomore tudi k razumevanju poteka napačnih odločitev.


Temeljna literatura

 1. Catherine. H (2006). Safety in shipping: The human element. J. Saf. Res. The Industrial Psychology Research Centre. .University of Aberdeen, Kings College. Old Aberdeen, 37: 401-411
 2. Griggs. JF., (2012). A human factor analysis and classification system examination of commercial vessel accidents. Naval postgraduate school Monterey, California
 3. Bridge Procedures Guide. International Chamber of Shipping, Third Edition, 1998.
 4. Bridge Resource Management Course. Maritime Institute of Technology & Graduate Studies (MITAGS) (www.mitags.org)/Pacific Maritime Institute (PMI) (www.mates.org), 2002.
 5. Guidelines for Developing Bridge Management Teams. American Petroleum Institute, 1991.
 6. Meurn, R.J. Watch Standing Guide for the Merchant Officer. Cornell Maritime Press, 1990.
 7. Møller C. Employeeship. Claus Møller Consulting. 2013.
 8. Møller C. Heart work – a book about emotional intelligence. Claus Møller Consulting. 2011.
 9. Møller C. Knjiga o timski kakovosti. Claus Møller Consulting. 2012.
 10. Møller C. Osebna organizacija in učinkovitost. Claus Møller Consulting. 2013.
 11. Møller C. Personal Quality: The Basis of All Other Quality. 1988
 12. Time Manager International (1988)

Izvajalci

Predavanja