Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Avtomatizacija v prometu


Učni načrt

osnovni zakoni električnega polja, magnetnega polja, pojmi in rešitve digitalne elektronike sistemi za preskrbo prometnih sistemov z električno energijo komunikacijska tehnologija (radijske naprave, mobilna telefonija) in navigacijska tehnologija (mikrovalovne

rešitve, GNSS) v funkciji avtomatizacije prometa

praktični primeri inteligentnih prometnih sistemov (nadzor nad smerjo vožnje in ABS v vozilu, avtomatizacija oskrbne verige z RFID, elektronika v urejanju prometnega toka – cestninjenje, prioriteta avtobusov, dozirni dostop) in njihovi vplivi (EMS, izpusti).

Več...

Cilji in kompetence

Študentje spoznajo in dopolnijo znanja iz osnovnih zakonov fizike (elektrike), zasnov avtomatiziranih sistemov in njihovo uporabo s posebnim poudarkom na prometu.


Temeljna literatura

  1. ČOP, Rudi. Osnove digitalne tehnike za prometne vede. Portorož, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2007. VII, 127 str., ilustr. ISBN 978‐961‐6044‐82‐0.
  2. Intelligent Transportation Systems, ur. Ahmed Abdel‐Rahim, ISBN 978‐953‐51‐0347‐9, 206 strani, InTech, 2012, DOI: 10.5772/1355, dostopno na: http://www.intechopen.com/books/
  3. ČOP, Rudi. Radionavigacija in telematika. Portorož [i. e.] Piran: samozal., 2001. 125 str., ilustr. ISBN 961‐236‐094‐4.ČOP, Rudi. Radionavigacija in telematika. Portorož [i. e.] Piran: samozal., 2001. 125 str., ilustr. ISBN 961‐236‐094‐4.

Izvajalci

Predavanja