Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Upravljanje oskrbovalnih verig


Učni načrt

 • podrobna analiza logističnih podsistemov,
 • opredelitev oskrbovalnih verig ter njihovega upravljanja,
 • tokovi, ki potekajo v oskrbovalnih verigah,
 • vrste oskrbovalnih verig,
 • strategije oskrbovalnih verig,
 • upravljanje tveganj v oskrbovalni verigi s poudarkom na "Efektu volovskega biča",
 • upravljanje odnosov v oskrbovalni verigi,
 • vpliv IKT na oskrbovalne verige,
 • upravljanje zalog v okviru oskrbovalnih verigah,
 • faktorji zagotavljanja uspešnosti oskrbovalne verige (vitke, agilne, leagilne oskrbovalne verige),
 • orodja za zagotavljanje uspešne oskrbovalne verige,
 • trajnostne oskrbovalne verige,
 • načrtovanje oskrbovalnih verig,
 • distribucijska logistika kot logistični podsistem,
 • distribucijski kanali,
 • strategije distribucije,
 • strategije fizične distribucije,
 • splošno o skladiščenju,
 • tipi skladišč in distribucijskih centrov,
 • logistični procesi v distribucijskih skladiščih,
 • IKT v distribuciji,
 • distribucija v mestna jedra (ang.j. "city logistics")
 • paketna distribucija,
 • distribucija nevarnega blaga,
 • distribucija hitro-pokvarljivega blaga,
 • distribucija predimenzioniranega blaga,
 • merjenje učinkovitosti distribucije.
Več...

Cilji in kompetence

Študenti so seznanjeni s splošnimi dejstvi o logistiki (vseh njenih podsistemih, s poudarkom na distribucijski logistiki), distribucijskih centrih ter vrstah distribucijskih centrov.

Študenti obenem dobijo vpogled tudi v skladiščno poslovanje. Podrobno znajo analizira vse skladiščne procese, s poudarkom na komisioniranju.

S pomočjo pridobljenega znanja so študenti sposobni optimizacije skladiščnega poslovanja, določanja optimalne lokacije, velikosti in števila distribucijskih centrov, kot tudi iskanja najoptimalnejše strategije distribucije.

Študentom se zaradi njihove specifične narave podrobno predstavi tudi distribucijo v mestna jedra, paketno distribucijo kot tudi distribucijo nevarnega blaga, hitropokvarljivega tovora ter predimenzioniranega tovora.


Temeljna literatura

 1. Bajec, P.: Distribucijski center, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož, 2020.
 2. Rushton, A., Croucher, P., Baker, P.: The handbook of logistics & distribution management, KoganPage, Philadelphia, 2010.
 3. USAID-Deliver Project: Measuring Supply Chain Performance, May 2010.
 4. ATP, ECU, Inland Transport Committee, november, 2003.

Izvajalci

Predavanja