Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Osnove prava


Učni načrt

  1. Temeljni pravni pojmi: pravni red, pravna norma, panoge pravnega reda, razlaga pravnih norm, pravni viri, pravno razmerje, pravni subjekti, zastaranje, sodno varstvo
  2. Osnove obligacijskega prava: splošni del (viri, načela, vrste obveznosti, pravni temelj), pogodbene obveznosti, odškodninske obveznosti, sprememba in prenehanje obveznosti
  3. Osnove Evropskega prava: pravni viri, hierarhija, institucije
  4. Pogodbe: prodajna pogodba, zakupna pogodba, komisijska pogodba, pogodba o posredovanju, pogodba o trgovinskem zastopanju, shranjevalna pogodba, skladiščna pogodba, špedicijska pogodba
  5. Statusno gospodarsko pravo: pravni položaj in organiziranost gospodarskih družb, viri, kapitalske in osebne družbe, sodni register
  6. Vrednostni papirji: splošno, menica, ček, drugi.
Več...

Cilji in kompetence

Seznanitev s temeljnimi pravnimi pojmi in instituti, pravnim sistemom, delovanjem sodišč in upravnih organov, poznavanje prava Evropske unije, poznavanje temeljnih pogodb in osnov prava vrednostnih papirjev ter statusnega prava.


Temeljna literatura

1. Boris Jerman, Tjaša Vidic: Temelji civilnega in gospodarskega prava: teorija in praksa, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2012, strani 15-304, 315-348, 367-465 in 523-548.


Izvajalci

Predavanja